Kurs 0x zanotował spadek poniżej poziomu 0.246766$, tracąc 2.02%

Responsive image 0x - ZRX

Kurs 0x (ZRX) osiagnął poziom 0.246766 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ZRX spadła w trakcie dnia o 2.02%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty 0x osiągneła poziom $148 mln, notując spadek o 2.09%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs 0x zanotował wzrost na poziomie 3.90% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $19 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: 0x na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk