Kurs 0x zanotował wzrost powyżej poziomu 0.314745$, zyskując 5.48%

Responsive image 0x - ZRX

Kurs 0x (ZRX) osiagnął poziom 0.314745 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ZRX wzrosła w trakcie dnia o 5.48%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty 0x osiągneła poziom $189 mln, notując wzrost o 5.579%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs 0x zanotował wzrost na poziomie 15.5% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $29 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 222 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 50 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: 0x na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk