Kurs Atomic Wallet Coin zanotował wzrost powyżej poziomu 0.079826$, zyskując 14.3%

Responsive image Atomic Wallet Coin - AWC

Kurs Atomic Wallet Coin (AWC) osiagnął poziom 0.079826 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena AWC wzrosła w trakcie dnia o 14.3%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Atomic Wallet Coin zanotował stratę na poziomie 4.8% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $762.2.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 194 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 39 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Atomic Wallet Coin na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk