Kurs Atomic Wallet Coin zanotował spadek poniżej poziomu 0.102018$, tracąc 1.06%

Responsive image Atomic Wallet Coin - AWC

Kurs Atomic Wallet Coin (AWC) osiagnął poziom 0.102018 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena AWC spadła w trakcie dnia o 1.06%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Atomic Wallet Coin zanotował stratę na poziomie 13% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $610.58

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 249 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 87 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Atomic Wallet Coin na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk