Kurs Basic Attention Token zanotował spadek poniżej poziomu 0.187648$, tracąc 3,23%

Responsive image Basic Attention Token - BAT

Kurs Basic Attention Token (BAT) osiagnął poziom 0.187648 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BAT spadła w trakcie dnia o 3,23%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Basic Attention Token osiągneła poziom $255 mln, notując spadek o 2,79%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Basic Attention Token zanotował stratę na poziomie 8,6% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $37 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Basic Attention Token na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk