Kurs Basic Attention Token zanotował wzrost powyżej poziomu 0.188584$, zyskując 0.49%

Responsive image Basic Attention Token - BAT

Kurs Basic Attention Token (BAT) osiagnął poziom 0.188584 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BAT wzrosła w trakcie dnia o 0.49%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Basic Attention Token osiągneła poziom $256 mln, notując wzrost o 0.284%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Basic Attention Token zanotował stratę na poziomie 8% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $38 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Basic Attention Token na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk