Kurs Basic Attention Token zanotował wzrost powyżej poziomu 0.174833$, zyskując 0.28%

Responsive image Basic Attention Token - BAT

Kurs Basic Attention Token (BAT) osiagnął poziom 0.174833 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BAT wzrosła w trakcie dnia o 0.28%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Basic Attention Token osiągneła poziom $234 mln, notując wzrost o 0.263%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Basic Attention Token zanotował stratę na poziomie 0.3% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $19 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Basic Attention Token na dzień: 15-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk