Kurs Basic Attention Token zanotował wzrost powyżej poziomu 0.225983$, zyskując 3.43%

Responsive image Basic Attention Token - BAT

Kurs Basic Attention Token (BAT) osiagnął poziom 0.225983 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BAT wzrosła w trakcie dnia o 3.43%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Basic Attention Token osiągneła poziom $319 mln, notując wzrost o 2.765%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Basic Attention Token zanotował wzrost na poziomie 20.7% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $56 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 5% i wynosi obecnie 261 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 93 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Basic Attention Token na dzień: 18-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk