Kurs Basic Attention Token zanotował wzrost powyżej poziomu 0.221793$, zyskując 6.25%

Responsive image Basic Attention Token - BAT

Kurs Basic Attention Token (BAT) osiagnął poziom 0.221793 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BAT wzrosła w trakcie dnia o 6.25%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Basic Attention Token osiągneła poziom $300 mln, notując wzrost o 6.207%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Basic Attention Token zanotował wzrost na poziomie 9.54% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $31 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Basic Attention Token na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk