Kurs Binance Coin zanotował wzrost powyżej poziomu 15.41$, zyskując 2.59%

Responsive image Binance Coin - BNB

Kurs Binance Coin (BNB) osiagnął poziom 15.41 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BNB wzrosła w trakcie dnia o 2.59%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Binance Coin osiągneła poziom $2 mld, notując wzrost o 3.056%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Binance Coin zanotował wzrost na poziomie 3.44% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $247 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Binance Coin na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk