Kurs Binance Coin zanotował spadek poniżej poziomu 12.14$, tracąc 6.75%

Responsive image Binance Coin - BNB

Kurs Binance Coin (BNB) osiagnął poziom 12.14 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BNB spadła w trakcie dnia o 6.75%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Binance Coin osiągneła poziom $1 mld, notując spadek o 6.36%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Binance Coin zanotował wzrost na poziomie 2.41% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $219 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Binance Coin na dzień: 27-03-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk