Kurs Bitcoin SV zanotował spadek poniżej poziomu 157.66$, tracąc 8.91%

Responsive image Bitcoin SV - BSV

Kurs Bitcoin SV (BSV) osiagnął poziom 157.66 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BSV spadła w trakcie dnia o 8.91%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin SV osiągneła poziom $2 mld, notując spadek o 8.26%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin SV zanotował stratę na poziomie 0.7% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $1 mld

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin SV na dzień: 27-03-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk