Kurs Bitcoin Cash zanotował spadek poniżej poziomu 302.71$, tracąc 1.41%

Responsive image Bitcoin Cash - BCH

Kurs Bitcoin Cash (BCH) osiagnął poziom 302.71 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BCH spadła w trakcie dnia o 1.41%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin Cash osiągneła poziom $5 mld, notując spadek o 1.36%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin Cash zanotował wzrost na poziomie 0.88% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $2 mld

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 238 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin Cash na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk