Kurs Bitcoin Cash zanotował spadek poniżej poziomu 272.17$, tracąc 2.54%

Responsive image Bitcoin Cash - BCH

Kurs Bitcoin Cash (BCH) osiagnął poziom 272.17 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BCH spadła w trakcie dnia o 2.54%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin Cash osiągneła poziom $4 mld, notując spadek o 2.51%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin Cash zanotował stratę na poziomie 6.8% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $2 mld

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin Cash na dzień: 14-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk