Kurs Bitcoin Cash zanotował wzrost powyżej poziomu 307.45$, zyskując 1.08%

Responsive image Bitcoin Cash - BCH

Kurs Bitcoin Cash (BCH) osiagnął poziom 307.45 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BCH wzrosła w trakcie dnia o 1.08%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin Cash osiągneła poziom $5 mld, notując wzrost o 1.093%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin Cash zanotował wzrost na poziomie 0.09% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $1 mld, czyli 2.61% całkowitego wolumenu obrotów na wszystkich kryptowalutach.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin Cash na dzień: 15-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk