Kurs Bitcoin Cash zanotował wzrost powyżej poziomu 354.61$, zyskując 0.06%

Responsive image Bitcoin Cash - BCH

Kurs Bitcoin Cash (BCH) osiagnął poziom 354.61 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BCH wzrosła w trakcie dnia o 0.06%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin Cash osiągneła poziom $6 mld, notując wzrost o 0.44%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin Cash zanotował wzrost na poziomie 36.3% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $8 mld, czyli 8.66% całkowitego wolumenu obrotów na wszystkich kryptowalutach.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 5% i wynosi obecnie 261 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 93 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin Cash na dzień: 18-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk