Kurs Bitcoin Cash zanotował wzrost powyżej poziomu 224.9$, zyskując 5.94%

Responsive image Bitcoin Cash - BCH

Kurs Bitcoin Cash (BCH) osiagnął poziom 224.9 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BCH wzrosła w trakcie dnia o 5.94%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin Cash osiągneła poziom $4 mld, notując wzrost o 6.088%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin Cash zanotował wzrost na poziomie 0.47% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $1 mld, czyli 2.71% całkowitego wolumenu obrotów na wszystkich kryptowalutach.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin Cash na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk