Kurs Bitcoin Diamond zanotował wzrost powyżej poziomu 0.372012$, zyskując 0,74%

Responsive image Bitcoin Diamond - BCD

Kurs Bitcoin Diamond (BCD) osiagnął poziom 0.372012 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BCD wzrosła w trakcie dnia o 0,74%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin Diamond osiągneła poziom $70 mln, notując wzrost o 1.673%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin Diamond zanotował wzrost na poziomie 0.67% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $1 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin Diamond na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk