Kurs Bitcoin Diamond zanotował spadek poniżej poziomu 0.488635$, tracąc 0.20%

Responsive image Bitcoin Diamond - BCD

Kurs Bitcoin Diamond (BCD) osiagnął poziom 0.488635 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BCD spadła w trakcie dnia o 0.20%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin Diamond osiągneła poziom $91 mln, notując spadek o 0.066%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin Diamond zanotował stratę na poziomie 5.3% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $35 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin Diamond na dzień: 17-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk