Kurs Bitcoin Gold zanotował spadek poniżej poziomu 5.82$, tracąc 7.04%

Responsive image Bitcoin Gold - BTG

Kurs Bitcoin Gold (BTG) osiagnął poziom 5.82 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTG spadła w trakcie dnia o 7.04%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin Gold osiągneła poziom $101 mln, notując spadek o 7.38%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin Gold zanotował stratę na poziomie 5.9% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $7 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin Gold na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk