Kurs Bitcoin zanotował wzrost powyżej poziomu 7283.86$, zyskując 0.28%

Responsive image Bitcoin - BTC

Kurs Bitcoin (BTC) osiagnął poziom 7283.86 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTC wzrosła w trakcie dnia o 0.28%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin osiągneła poziom $131 mld, notując wzrost o 0.080%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin zanotował wzrost na poziomie 2.32% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $19 mld, czyli 37.06% całkowitego wolumenu obrotów na wszystkich kryptowalutach.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk