Kurs Bitcoin zanotował spadek poniżej poziomu 9200.88$, tracąc 1.00%

Responsive image Bitcoin - BTC

Kurs Bitcoin (BTC) osiagnął poziom 9200.88 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTC spadła w trakcie dnia o 1.00%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin osiągneła poziom $166 mld, notując spadek o 0.86%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin zanotował wzrost na poziomie 0.53% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $28 mld

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk