Kurs Bitcoin zanotował spadek poniżej poziomu 10059.04$, tracąc 2.30%

Responsive image Bitcoin - BTC

Kurs Bitcoin (BTC) osiagnął poziom 10059.04 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTC spadła w trakcie dnia o 2.30%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bitcoin osiągneła poziom $180 mld, notując spadek o 2.11%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bitcoin zanotował stratę na poziomie 5.2% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $18 mld

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 238 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bitcoin na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk