Kurs BitShares zanotował spadek poniżej poziomu 0.02058159$, tracąc 0,34%

Responsive image BitShares - BTS

Kurs BitShares (BTS) osiagnął poziom 0.02058159 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTS spadła w trakcie dnia o 0,34%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty BitShares osiągneła poziom $55 mln, notując spadek o 0,41%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs BitShares zanotował wzrost na poziomie 3.07% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $6 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: BitShares na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk