Kurs BitShares zanotował spadek poniżej poziomu 0.02931846$, tracąc 1,62%

Responsive image BitShares - BTS

Kurs BitShares (BTS) osiagnął poziom 0.02931846 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTS spadła w trakcie dnia o 1,62%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty BitShares osiągneła poziom $78 mln, notując spadek o 2,27%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs BitShares zanotował wzrost na poziomie 1.52% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $14 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: BitShares na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk