Kurs BitShares zanotował spadek poniżej poziomu 0.03456627$, tracąc 3.01%

Responsive image BitShares - BTS

Kurs BitShares (BTS) osiagnął poziom 0.03456627 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTS spadła w trakcie dnia o 3.01%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty BitShares osiągneła poziom $93 mln, notując spadek o 2.89%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs BitShares zanotował wzrost na poziomie 1.51% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $12 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 249 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 87 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: BitShares na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk