Kurs BitShares zanotował wzrost powyżej poziomu 0.0162701$, zyskując 2.52%

Responsive image BitShares - BTS

Kurs BitShares (BTS) osiagnął poziom 0.0162701 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTS wzrosła w trakcie dnia o 2.52%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty BitShares osiągneła poziom $43 mln, notując wzrost o 2.388%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs BitShares zanotował stratę na poziomie 3.2% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $7 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: BitShares na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk