Kurs BitTorrent zanotował spadek poniżej poziomu 0.00030203$, tracąc 0.17%

Responsive image BitTorrent - BTT

Kurs BitTorrent (BTT) osiagnął poziom 0.00030203 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTT spadła w trakcie dnia o 0.17%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty BitTorrent osiągneła poziom $64 mln, notując spadek o 1.711%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs BitTorrent zanotował wzrost na poziomie 2.99% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $99 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: BitTorrent na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk