Kurs BitTorrent zanotował wzrost powyżej poziomu 0.00030992$, zyskując 2.61%

Responsive image BitTorrent - BTT

Kurs BitTorrent (BTT) osiagnął poziom 0.00030992 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTT wzrosła w trakcie dnia o 2.61%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty BitTorrent osiągneła poziom $65 mln, notując wzrost o 1.323%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs BitTorrent zanotował wzrost na poziomie 5.72% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $76 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: BitTorrent na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk