Kurs BitTorrent zanotował spadek poniżej poziomu 0.0005758$, tracąc 1.47%

Responsive image BitTorrent - BTT

Kurs BitTorrent (BTT) osiagnął poziom 0.0005758 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTT spadła w trakcie dnia o 1.47%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty BitTorrent osiągneła poziom $122 mln, notując spadek o 1.45%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs BitTorrent zanotował wzrost na poziomie 0.71% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $52 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: BitTorrent na dzień: 15-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk