Kurs BitTorrent zanotował spadek poniżej poziomu 0.00038942$, tracąc 11.5%

Responsive image BitTorrent - BTT

Kurs BitTorrent (BTT) osiagnął poziom 0.00038942 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTT spadła w trakcie dnia o 11.5%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty BitTorrent osiągneła poziom $82 mln, notując spadek o 10.1%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs BitTorrent zanotował stratę na poziomie 28% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $74 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 6% i wynosi obecnie 172 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: BitTorrent na dzień: 25-02-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk