Kurs Bytecoin zanotował spadek poniżej poziomu 0.0003471$, tracąc 15.4%

Responsive image Bytecoin - BCN

Kurs Bytecoin (BCN) osiagnął poziom 0.0003471 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BCN spadła w trakcie dnia o 15.4%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bytecoin osiągneła poziom $63 mln, notując spadek o 13.4%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bytecoin zanotował stratę na poziomie 16% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $13011.2

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 194 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 39 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bytecoin na dzień: 17-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk