Kurs Bytecoin zanotował spadek poniżej poziomu 0.00036286$, tracąc 8.20%

Responsive image Bytecoin - BCN

Kurs Bytecoin (BCN) osiagnął poziom 0.00036286 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BCN spadła w trakcie dnia o 8.20%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bytecoin osiągneła poziom $66 mln, notując spadek o 7.58%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bytecoin zanotował stratę na poziomie 12% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $16300.56

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bytecoin na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk