Kurs Bytom zanotował spadek poniżej poziomu 0.076734$, tracąc 2.38%

Responsive image Bytom - BTM

Kurs Bytom (BTM) osiagnął poziom 0.076734 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTM spadła w trakcie dnia o 2.38%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bytom osiągneła poziom $117 mln, notując spadek o 2.26%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bytom zanotował stratę na poziomie 3% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $7 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 240 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 56 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bytom na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk