Kurs Bytom zanotował spadek poniżej poziomu 0.078409$, tracąc 1.76%

Responsive image Bytom - BTM

Kurs Bytom (BTM) osiagnął poziom 0.078409 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena BTM spadła w trakcie dnia o 1.76%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Bytom osiągneła poziom $122 mln, notując spadek o 1.69%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Bytom zanotował wzrost na poziomie 2.84% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $62 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 5% i wynosi obecnie 261 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 93 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Bytom na dzień: 20-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk