Kurs ChainLink zanotował spadek poniżej poziomu 2.07$, tracąc 1.44%

Responsive image ChainLink - LINK

Kurs ChainLink (LINK) osiagnął poziom 2.07 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena LINK spadła w trakcie dnia o 1.44%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty ChainLink osiągneła poziom $753 mln, notując spadek o 2.12%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs ChainLink zanotował stratę na poziomie 8.8% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $100 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: ChainLink na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk