Kurs ChainLink zanotował spadek poniżej poziomu 1.8$, tracąc 1.11%

Responsive image ChainLink - LINK

Kurs ChainLink (LINK) osiagnął poziom 1.8 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena LINK spadła w trakcie dnia o 1.11%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty ChainLink osiągneła poziom $655 mln, notując spadek o 0.87%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs ChainLink zanotował stratę na poziomie 2.6% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $131 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 238 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: ChainLink na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk