Kurs ChainLink zanotował wzrost powyżej poziomu 1.61$, zyskując 1.89%

Responsive image ChainLink - LINK

Kurs ChainLink (LINK) osiagnął poziom 1.61 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena LINK wzrosła w trakcie dnia o 1.89%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty ChainLink osiągneła poziom $587 mln, notując wzrost o 1.989%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs ChainLink zanotował stratę na poziomie 11% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $151 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: ChainLink na dzień: 15-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk