Kurs ChainLink zanotował spadek poniżej poziomu 3.5$, tracąc 6.85%

Responsive image ChainLink - LINK

Kurs ChainLink (LINK) osiagnął poziom 3.5 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena LINK spadła w trakcie dnia o 6.85%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty ChainLink osiągneła poziom $1 mld, notując spadek o 6.44%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs ChainLink zanotował stratę na poziomie 22% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $409 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 6% i wynosi obecnie 172 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: ChainLink na dzień: 25-02-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk