Kurs Cosmos zanotował wzrost powyżej poziomu 3.8$, zyskując 2,15%

Responsive image Cosmos - ATOM

Kurs Cosmos (ATOM) osiagnął poziom 3.8 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ATOM wzrosła w trakcie dnia o 2,15%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Cosmos osiągneła poziom $944 mln, notując wzrost o 1.735%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Cosmos zanotował wzrost na poziomie 23.0% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $173 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Cosmos na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk