Kurs Cosmos zanotował spadek poniżej poziomu 3.73$, tracąc 1.87%

Responsive image Cosmos - ATOM

Kurs Cosmos (ATOM) osiagnął poziom 3.73 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ATOM spadła w trakcie dnia o 1.87%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Cosmos osiągneła poziom $925 mln, notując spadek o 1.96%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Cosmos zanotował wzrost na poziomie 9.59% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $149 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Cosmos na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk