Kurs Crypto.com Coin zanotował spadek poniżej poziomu 0.02598528$, tracąc 0,72%

Responsive image Crypto.com Coin - CRO

Kurs Crypto.com Coin (CRO) osiagnął poziom 0.02598528 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena CRO spadła w trakcie dnia o 0,72%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Crypto.com Coin osiągneła poziom $313 mln, notując spadek o 0,31%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Crypto.com Coin zanotował stratę na poziomie 12% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $5 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Crypto.com Coin na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk