Kurs Crypto.com Chain zanotował spadek poniżej poziomu 0.03808398$, tracąc 0.97%

Responsive image Crypto.com Chain - CRO

Kurs Crypto.com Chain (CRO) osiagnął poziom 0.03808398 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena CRO spadła w trakcie dnia o 0.97%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Crypto.com Chain osiągneła poziom $370 mln, notując spadek o 0.78%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Crypto.com Chain zanotował stratę na poziomie 0% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $7 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 249 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 87 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Crypto.com Chain na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk