Kurs Crypto.com Coin zanotował wzrost powyżej poziomu 0.04264655$, zyskując 5.24%

Responsive image Crypto.com Coin - CRO

Kurs Crypto.com Coin (CRO) osiagnął poziom 0.04264655 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena CRO wzrosła w trakcie dnia o 5.24%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Crypto.com Coin osiągneła poziom $554 mln, notując wzrost o 5.565%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Crypto.com Coin zanotował wzrost na poziomie 16.9% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $4 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 4.% i wynosi obecnie 247 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 85 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Crypto.com Coin na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk