Kurs Crypto.com Coin zanotował spadek poniżej poziomu 0.04267513$, tracąc 6.04%

Responsive image Crypto.com Coin - CRO

Kurs Crypto.com Coin (CRO) osiagnął poziom 0.04267513 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena CRO spadła w trakcie dnia o 6.04%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Crypto.com Coin osiągneła poziom $607 mln, notując spadek o 5.6%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Crypto.com Coin zanotował wzrost na poziomie 10.4% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $19 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Crypto.com Coin na dzień: 27-03-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk