Kurs Dash zanotował spadek poniżej poziomu 51.9$, tracąc 1.79%

Responsive image Dash - DASH

Kurs Dash (DASH) osiagnął poziom 51.9 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena DASH spadła w trakcie dnia o 1.79%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Dash osiągneła poziom $475 mln, notując spadek o 0.86%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Dash zanotował wzrost na poziomie 1.01% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $315 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 194 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 39 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Dash na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk