Kurs Dash zanotował spadek poniżej poziomu 51.3$, tracąc 1.16%

Responsive image Dash - DASH

Kurs Dash (DASH) osiagnął poziom 51.3 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena DASH spadła w trakcie dnia o 1.16%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Dash osiągneła poziom $467 mln, notując spadek o 1.72%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Dash zanotował wzrost na poziomie 2.59% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $276 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Dash na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk