Kurs Dash zanotował spadek poniżej poziomu 72.11$, tracąc 2,20%

Responsive image Dash - DASH

Kurs Dash (DASH) osiagnął poziom 72.11 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena DASH spadła w trakcie dnia o 2,20%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Dash osiągneła poziom $656 mln, notując spadek o 2,11%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Dash zanotował wzrost na poziomie 0.50% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $314 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Dash na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk