Kurs Dash zanotował spadek poniżej poziomu 84.18$, tracąc 1.34%

Responsive image Dash - DASH

Kurs Dash (DASH) osiagnął poziom 84.18 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena DASH spadła w trakcie dnia o 1.34%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Dash osiągneła poziom $760 mln, notując spadek o 1.35%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Dash zanotował wzrost na poziomie 1.41% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $290 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 249 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 87 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Dash na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk