Kurs Dash zanotował wzrost powyżej poziomu 69.47$, zyskując 3.13%

Responsive image Dash - DASH

Kurs Dash (DASH) osiagnął poziom 69.47 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena DASH wzrosła w trakcie dnia o 3.13%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Dash osiągneła poziom $632 mln, notując wzrost o 3.182%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Dash zanotował stratę na poziomie 1.6% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $208 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Dash na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk